Verhaal van Lex: Light lockdown

Het kabinet heeft bij monde van premier Rutte en De Jonge besloten om tenminste vier weken maatregelen te nemen om het almaar toenemende coronabesmettingen tegen te gaan. De cijfers liegen er niet om. Bijkans 200.000 besmettingen en bijna 6700 sterfgevallen maken dat er veel aan gelegen is om de zogeheten light lockdown te doen slagen. Natuurlijk is het zo dat economie een enorme klap te verduren krijgt en wordt een aantal branches keihard geraakt. De horeca gaat met ingang van vandaag dicht, supermarkten worden strenger qua regelgeving om het virus te beteugelen. De WW stijgt zienderogen en ook het aantal ZZP-ers die om een financiele injectie vraagt stijgt naar ongekende hoogten. De banken echter hebben direct unaniem besloten om niet collectief maar om per aanvraag een ja, dan wel neen te moeten verkopen. Hard maar waar. Het nieuwe jaar dreigt een rampjaar te worden gelet op de totale economie. Een halvering completeert het afschrikwekkende plaatje.

Iedereen heeft kennis genomen van de herziene maatregelen om het aantal corona-besmettingen terug te dringen. Ons land echter is koploper wat betreft het aantal geregistreerde besmettingen binnen Europa. Het RIVM voorspelt dat de cijfers binnen afzienbare tijd zullen pieken en de economie een flinke dreun te verwerken krijgt. De horeca na acht uur savonds dicht, geen amateursport wedstrijden meer etcetera. De mensen hebben er weet van dat heel frequent gesteld wordt dat eenieder de eigen verantwoording moet nemen. Regelmatig handen wassen en 1, 5 meter afstand bewaren.

In mijn ogen moet en zal een 1`00 procent lockdown de enige remedie zijn om het virus in te dammen. Regeren immers staat voor vooruitzien en niet reageren op. Natuurlijk zijn de getallen en bijbehorende grafieken heel erg nuttig, echter het gaat wel om de bitterharde realiteit. Met meer dan 10.000 besmettingen per dag is ons land een weinig te benijden koploper binnen de Europese Unie. Het vaccin ids voorlopig nog niet beschikbaar, dus moeten er strenge maatregelen worden genomen. Spijtig, echter het is niet anders. Zo simpel als wat, lijkt mij.

Ik begrijp natuurlijk best wel dat veel mensen zich gevangen voelen en wil leven zoals gewend en terug willen naar die goede oude tijd. De realiteit echter mag en kan helaas niet verontachtzaamd worden. Diezelfde realiteit daarvan is eenieder best wel van doordrongen. We moeten door de zure appel heenbijten en proberen, hoe begrijpelijk ook niet overal maling aan hebben.

In de ons omringende landen en met name Belgie zijn keiharde maatregels afgekondigd. Het aantal besmettingen aldaar rijzen de pan uit. De Belgische regering heeft al sinds een week nu de zogenaamde avondklok ingesteld en het aantal ziekenhuis opnames noopt tot deze maatregel. Naar mijn mening moet er in ons eigen land eenzelfde maatregel zo spoedig mogelijk worden ingevoerd. Daarnaast moet een x-aantal ic-opnames verspreid over het hele land actureel worden. Heel spijtig voor de getroffen famielies, maar wat moet moet.

Resumerend denk ik dat het heel verstandig zou zijn om een 100 procent lockdown in te voeren en er

het beste maar van te maken. Gezamenlijk moeten we proberen dit virus er onder te krijgen en intussen maar hopen dat binnen afzienbare tijd een goed werkend vaccin voorhanden zal zijn. Nog even geduld eenieder. Dat vaccin zal er zeker komen, whatever it takes.

Bussum 25 oktober 2020

Lex