Privacy

Inleiding 

Welkom bij Meedoen Gooise Meren. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze bezoekers en gebruikers. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, en hoe we hiermee omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Meedoen Gooise Meren kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Meedoen Gooise Meren, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

Meedoen Gooise Meren verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek 

Op de website van Meedoen Gooise Meren worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Meedoen Gooise Meren gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Beveiliging 

Meedoen Gooise Meren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pnikolic@versawelzijn.nl.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de wijze waarop Meedoen Gooise Meren met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u contact opnemen via pnikolic@versawelzijn.nl.