Verhaal van Lex: Covid Deel 2

Overal op de wereld wordt naarstig gezocht en geexperimenteerd met een mogelijk vaccin. Het zijn voornamelijk de grootmachten, te weten de VS, China en natuurlijk Rusland.

De verschillende testfases die een dergelijk vaccin moet doorlopen zijn tijdrovend en kosten talloze slachtoffers. In het Verenigd Koninkrijk maakt met name het zogenaamde Oxford vaccin grote kans van slagen. De testfase waarbij apen als proeffase geldt is inmiddels lang en breed achter de rug. De uitslagen zijn gelukkig maar, hoopgevend. Het is nu testfase 1 waarbij honderden proefpersonen worden ingeent om te bezien of het vaccin voldoende afweerstoffen creeert en met welke tijdspanne een doses opnieuw dient te worden toegediend. Een vaccin moet diverse tijdrovende fases doorlopen eer het en verantwoord en bewezen is dat het ei van Columbus gevonden is. In heel de wereld zijn er tig typen aspirant vaccins in ontewikkeling en moet veel onderzocht en uitgetest worden. Niet meer dan logisch, dunkt me.

Een grootmacht, te weten Rusland, een land waar de laatste tijd tig mensen geinfecteerd zijn is er een middel op de markt gebracht wier resultaten effectief genoeg blijken te zijn. Massaal wordt dit Russische vaccin gebruikt op de Russische burger die geinfecteerd zijn. Het is medisch personeel en onderwijzend personeel die in deze maand reeds zijn ingeend en met succes. Dit maakte Moskau het afgelopen weekend bekend. Het is heel jammer te noemen dat de Russische overgheidsinstanties zo weinig transparant zijn en dat het nieuws zo mondjesmaat naar buiten wordt gebracht. Echter, het moet wel erg raar zijn indien een dergelijke grootmacht vroeg of laat toch zwicht voor het gewin dat een dergelijk vaccin binnen gehaald kan worden.

Zelfs 1 van de dochters van leider Poetin is met succes ingeent en dus lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat dit land zwicht voor het enorme gewin. Zoals gesteld, de Russen hullen zich in stilzwijgen, maar dit obstakel lijkt mij slechts een kwestie van tijd voordat het beslecht zal zijn.

Het zogenaamde Oxford vaccin wordt al massaal in Brazielie toegepast. Brazilie, zelf een armlastig land is er maar wat blij mee dat een dergelijk geneesmiddels uberhaupt bestaat. Tienduizenden doden en tig geinfecteerden verder lijkt nu eindelijk een halt te zijn toegeroepen.

Een wereldwijd probleem waar dit virus de veroorzaker is zorgt er echter wel voor dat de kreet, samen zijn we sterk wel degelijk opgeld doet. Natuurlijk de vermaladijde pers en de niet minder ziekmakende commercie zijn slechts op een tweetal grootheden uit. Sensatie en natuurlijk geldzucht. Dit is wat je noemt het kwade genius anno 2020. Onlasmakelijk verbonden aan de bikkelharde realiteit.

Waar dit alles toe leidt? Niemand kan koffiedik kijken, maar dat het binnen afzienbare tijd goed zal komen staat buiten kijf. 100 procent overeenkomstig de waarheid. Nog even wat cijfers dan maar? Het grootste land ter wereld ofwel Rusland zijn tot nu 850.000 besmettingen en ruim 13.000 doden. Rusland is daarmee als het vierde zwaarst getroffen land ter wereld in absolute aantallen.

Ik ben mij er terdege van bewust dat er over deze pandemie nog ontzettend meer valt te zeggen, maar dat wil ik dan maar voor een andere keer bewaren. Het is de schrijver van dit stukje die als eenling slechts 1 mening uit. 1 van de duizend meningen, zover staat vast.

Veel plezier met de corona tour de France en graag tot een volgende keer.

Bussum 30 Augustus 2020.

Lex