Verhaal van Lex: Covid

RACE TEGEN DE KLOK

We schrijven medio augustus 2020 en nog altijd geen zicht op een goed werkend vaccin om de corona pandemie te bestrijden. Natuurlijk, vrijwel ieder land, klein zowel als groot, arm zowel als rijk, eenieder doet zijn stinkende best om een deugdelijk vaccin op de markt te brengen.

Het is natuurlijk wel zo dat wereldwijd economieen in elkaar donderen en dat iedere natie hieronder lijdt. Om dicht bij huis te blijven, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italie en andere niet genoemde landen er natuurlijk baat bij hebben om een snel en goed werkend vaccin op de markt te brengen. De slogan, ‘together we are strong’doet nu meer dan ooit opgeld. Ons eigen land is wel zo verstandig geweest om zich op voorhand een enorm aantal doses te claimen. Dit kost natuurlijk veel geld, echter wat moet je anders, toch?

Helaas constateren we dat het aantal nieuwe besmettinghaarden jammer maar helaas zienderogen oploopt. Een tweede piek met alle gevolgen vandien lijkt aanstaande. Iedereen heeft in een recent verleden een goed bedoelde waarschuwing afgegeven.. De Nederlandse overheid en natuurlijk het RIVM, al tig keren de burgers de heilige 1,5 meter en hygiene en daar waar nodig mondkapjes te dragen. Al deze adviezen moeten de bewoners , waar ook in den lande,opvolgen. Probeer je zoveel mogelijk te houden aan de coronaregels.

Zoals gezegd, wereldwijd wordt naarstig en met de meest mogelijke nauwkeurigheid een afdoend geneesmiddel gezocht en geprobeerd te fabriceren. Dit gaat echt wel lukken, maar op welk termijn? Je hebt grofweg twee categorieen mensen, te weten de eerste categorie die zo goed mogelijk de regeltjes naleven en de tweede categorie die er kennelijk maling aan heeft. Jammer, maar helaas.

Jammer maar helaas moest Nederland toezien dat het aantal besmettingen zienderogen oploopt. Tijdens een persconferentie van enkele dagen geleden werd bij monde van de premier en de minister van volksgezondheid dat het niet goed gaat. Vooral in de grotere steden wordt steeds meer vastgesteld dat het vooral jongeren zijn die het sluimerende gevaar niet zien. Er wordt telkens weer op gehamerd dat het erg belangrijk is de 1,5 meter in acht te nemen. voor zover mogelijk.

Het laatste breaking news is dat in een aantal landen een mogelijk vaccin in de eerste testfasen het immuunsysteem wordt geprikkeld en geactiveerd en dat dit gegeven veel landen, ook Nederland, hier blij mee is. Het vaccin heeft de testfase, waarbij dieren, apen, werden ingeent, goed doorstaan. Het blijkt dat het vaccin goed haar werk doet. Wel is het zo dat het middel op gezonde mensen zich nog in een testfase bevindt. De resultaten echter zijn hoopgevend.

Op zijn vroegst eind 2020 komt er mogelijkerwijs een deugdelijk vaccin op de markt. Dit middel moet natuurlijk wel zo eerlijk mogelijk tussen de EU-landen worden verdeeld. Het moet wel heel raar lopen dat dit vaccin nog jarenlang op zich zou moeten wachten. Dus, een race tegen de klok is het wel degelijk. De mensen gaan dit gevecht winnen en zullen achteraf bezien enkel nog kwellende herinnering aan deze heikele periode.

De schrijver van dit stukje woont zelf in een beschermde woonvorm alwaar de coronaregels zo goed mogelijk in acht wordt genomen. De begeleiding werkend in deze tak van zorg verdient in mijn ogen althans een bonus waar de tweede kamer zich hard voor maakt. Eenmalig 1000 euro is natuurlijk mooi, echter dat er structureel iets aan gedaan moet worden staat buiten kijf.

In mijn volgende bijdrage zal ik proberen iets meer te schrijven aangaande de testfasen die doorlopen moet worden. Een geneesmiddel moet net als ieder ander medicijn getest worden. Eerst op dieren en na pas geruime tijd op mensen. Ik hoop maar dat de maatregelen die het kabinet voor ogen staat per 1 september mee zullen vallen. De tijd zal het ons leren.

Bussum 24 augustus 2020

Lex