Column van Lex: Positivisme versus negativisme ten tijde van de corona perikelen.

Ik had beloofd dat ik nog meer, lees veel meer over het coronamonster zou schrijven, echter wil nu iets op schrift stellen aangaande het gedrag van de mensen in deze bizarre tijd.
Het is opvallend te noemen dat het gedrag van de mensen in het algemeen verrassend te noemen is. Wat te denken dat eenieder zijn of haar uiterste best doet om elkaar te ontzien. Ik bedoel hiermee dat in het alledaagse mensen elkaar de ruimte en de tijd gunnen om de overlevingsdrang te respecteren. Natuurlijk heb ik er weet van dat bepaald niet iedereen zich aan dit gedrag houdt en er kennelijk de gedachte op nahouden ofwel ieder voor zich en God voor ons allen. Overlevingsdrang is immers van alle tijden. Niet meer en zeker niet minder.
Voor mezelf kan ik bijvoorbeeld zeggen dat om de dagelijkse boodschappen in huis te halen iedereen zich aan de, vereiste 1, 5 meter probeert te houden. Geef elkaar vooral de ruimte en de tijd om een voorbeeldfunctie te zijn. Het zijn vooral de oudere mensen die ontzien dienen te worden. Het is deze categorie die wat meer tijd en aandacht vragen bij simpele ,handelingen. Het afrekenen bij de kassa van iedere supermarkt wil nog wel eens gepaard gaan met de nodige, irritatie, enkel inhoudend dat iedere klant zo snel en veilig mogelijk zich huiswaarts wil begeven.

Iedere dag weer zittende in de achtertuin ben ik er getuige van dat bijvoorbeeld weidevogels zoals de ooievaar en de gans zich in deze barre tijden met gemak in het stadsleven wagen. Goede bijkomstigheid, dunkt me. De mensen geven massaal aan dat mensen er kennelijk geen trek in hebben hun leven in de waagschaal te stellen en blijven daarom maar thuis. Heel verstandig, maar het is en blijft moeilijk.
Zoals gezegd neem ik iedere dag disciplinair de coronagegevens tot me en probeer er minimaal een dag niet meer mee bezig te houden. Het is schrijnend dat ouderen levend in de zorgcentra niet meer hun eigen vlees en bloed in de armen mogen en kunnen sluiten. Echt wel iets om minimaal bij stil te staan. Hoe heeft het zover kunnen komen? Echter, mensen houd moed, dat broodnodige vaccin komt er echt wel, echter wanneer? Dat is de hamvraag. Er wordt druk gespeculeerd over het huidige tuberculose vaccin dat mogelijk soelaas biedt. Ook het malaria vaccin schijnt antistoffen te bevatten, bruikbaar bij het aanmaken van het corona geneesmiddel. Nogmaals, het is slechts een kwestie van tijd. Zo zwart wit staat het er nu voor.
Het bovenvermelde zijn allen te kenschetsen als zijnde positivisme. En, hoe staat het nu met de negatieve items aangaande deze bizarre tijd tijdens eenieder geacht wordt zich te houden aan de ,algemene regels betreffende corona?
Jazeker, binnen enkele dagen wordt de drie miljoen geïnfecteerde bereikt die een heel onzekere toekomst tegemoet gaat. Met de VS, met name de deelstaat New York en beide Zuid-Europese landen, te weten Italië en Spanje zijn niet te benijden koplopers qua en zieken en dodental. In een woord ,afschuwelijk en nauwelijks te bevatten cijfers. Hoe heeft het ooit zover kunnen komen?
Met name China, als land van oorsprong tevens staat te boek staand als leidend economische macht, tezamen met de VS en overige Aziatische landen. Precies die naties moeten nu het voortouw nemen om zo spoedig mogelijk een deugdelijk vaccin te ontwikkelen. Dat vaccin komt er echt wel, echter resteert de vraag, wanneer dan wel? Onzekerheid troef dunkt me. Een ding staat vast, het is menens en dat is een feit, niet meer en zeker niet minder.
Hier in het Hollandse zijn we vanaf het begin driftig het zogenaamde intelligente lockdown te introduceren. Buiten gezinsverband alsjeblieft niet ophoudend in groepjes van meer dan drie, ook geldend voor jongeren. Jongere echter weigeren de ernst van de situatie serieus te nemen en het is dan ook dat indien jongere samengroepen oom agent er aan te pas moet komen en deze laag van de bevolking met een welgemeende waarschuwing dient te corrigeren. Dit, gelukkig maar werkt heel goed.
De media doet inmiddels haar stinkende best de mensen zo neutraal mogelijk, maar heel strikt van de nodige informatie te voorzien. Cijfers, grafieken en voorbeeldpraktijken zijn ons aller deel. In al haar geledingen doet de Hollandse maatschappij zich voordoend als de gewenste 1,5 meter maatschappij. Over de grens zijn het en België en Duitsland die mensen compleet met beschermend mondkapje buitenshuis ziet gaan, hetgeen in mijn ogen een goede zaak is. Raadsel echter is wel waarom beschikken wij niet over voldoende beschermings-materiaal? Raar maar waar.

Bovenstaande zijn slechts bescheiden pogingen om de algehele malaise te kenschetsen. Ik moet eerlijk zijn en toegeven dat ik het best wel een beetje eng en te close vind om mij buitenshuis te begeven. Geen nood, beste L.R de overheid immers is druk doende een app te ontwikkelen die ons waarschuwt zodra wij met een corona geïnfecteerde in de buurt geweest zijn. Dat je daar angstig voor bent is best wel begrijpelijk, lijkt mij.
Dat dit onderwerp heel serieus en ernstig moet worden opgepakt blijkt wel dat zelfs mondiale evenementen zoals de Olympische Spelen, de Tour de France en andere grote evenementen met minimaal een jaar uitgesteld zijn. Nationaal zijn wedstrijden waar grote aantallen mensen bijeen komen minimaal tot 1 September uitgesteld zijn. Uniek, maar daarom niet minder waar. Dus geen nationale wedstrijden, optredens en theater en bioscoop alles tot nader order uitgesteld. Natuurlijk geldt ook hier de bijna heilige en veilige 1,5 meter.

Vandaag is het 27 April, de dag dat Zijne Majesteit zijn 53 ste verjaardag viert. Straks op TV een speech van onze vorst. Ben best wel benieuwd naar de inhoud van zijn boodschap. Best wel treurig. Geen vrijmarkten, geen muziekoptredens enzovoorts. Enkel braaf thuiszitten is het enige dat voor ons is weggelegd. Ik vind het eigenlijk allang best. Ik ben toch al geen feestbeest. Ik kijk eerlijk gezegd al weer een dagje vooruit. Natuurlijk heb ik er besef van dat het een waar volksfeest is en altijd zal blijven. Veel teleurgestelde mensen, die bijna letterlijk geen kant op kunnen. En, zoals altijd, en het betreft bijna altijd jongeren die proberen juist datgene te doen wat niet mag en kan. Soms een huisinval in een grote stad waar men zich niet stoort aan God en gebod en, rustig, hun gang gaan.
Of een forse geldboete daarbij de oplossing is is discutabel. Men kan een boete van 390 euro riskeren, maar betalen? Waar in vredesnaam haalt men het geld vandaan? Dan maar een taakstraf of een waarschuwend vingertje. Een pasklare oplossing is er doodgewoon niet.

Ik weet niet hoe het u vergaat, echter het lijkt mij dat ik me schuldig gemaakt hebt aan een nogal wijdlopig verhaal. Ja, ik heb er weet van dat schrijven, schrappen inhoudt. Enfin, ik beloof u voortaan ietwat kortere en bondige werkjes van mijn hand zal doen toekomen, die uitnodigen tot lezen.
Ik stop er nu mee en zal over een tig-aantal weken weer iets van mij zal laten horen. Waar u zich ook bevindt, ik wens u het aller-aller beste. Blijf gezond en heb het goed.

Bussum 30 April 2020

Lex