Column van Lex: Het leven binnen een beschermde woonvorm. ​

Sinds 10 jaar nu woon ik in een beschermde woonvorm binnen district het Gooi. Beschermd wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of sociale problematiek. ​

Ik heb eerst ruim negen en een half jaar binnen een dergelijke woonvorm in Naarden gewoond en woon en leef nu binnen de muren van een veel kleinere setting te Bussum. Hier is er sprake van de twee-eenheid zorg en wonen. Het is hier alwaar de bewoners zijn gehuisvest om, klaargestoomd, te worden voor de reguliere maatschappij. Deze mensen incluis mijn eigen persoontje zullen gedurende hun leven altijd zorg behoeven in de vorm van met begeleiding op afstand.  Het spreekt voor zich dat het heel belangrijk is dat de zelfredzaamheid op orde moet zijn. Gedurende de tijd dat men hier woont is het belangrijk dat in samenspraak met zogenaamde begeleiders , de tijd zinvol en naar draagkracht wordt ingevuld. Vrijwilligerswerk, het aanleren van basale vaardigheden en uitbreiding van een sociaal netwerk is bijkans een vereiste te noemen. De maatschappij anno 2019 is een keiharde, waarbij enkel de sterkere zich handhaven en de zwakkere broeders, jammer maar helaas afvallen.  ​

Zoals eerder gezegd woonde ik eerst in Naarden tezamen met een zeventiental medebewoners. Hier gold de 24 uurs zorg en ook de nachtdienst is immer aanwezig om indien vereist bij calamiteiten handelend op te treden. Waar ik nu woon ontbreekt de nachtdienst en moet bij escalerende situaties de bewoner zelf zijn of haar probleem proberen op te lossen.  ​

Dat verhuizen van Naarden naar Bussum vond ik op voorhand best wel een beetje eng. De nodige twijfels en scepsis waren mijn deel gedurende die tijd. Achteraf viel mij dit alles reuze mee. Iedere dag weet je je verzekerd van je natje en je droogje en ben je, verzekerd van sociale contacten. Natuurlijk is en blijft het een feit dat je met de een wat makkelijker omgaat dan met de ander. Dit laatste is natuurlijk  de waarheid zo groot als een koe.  ​

Veel bewoners alhier hebben te maken met een bewindvoerder. Dit is een man of vrouw die opkomt voor de met name financiële belangen van een bewoner. Ik heb al 15 jaar een en dezelfde bewindvoerder die, gelukkig maar uiterst correct en betrouwbaar is. Het werk van deze functionaris wordt bij voortduring gecontroleerd door de accountant en de kantonrechter.  ​

Hoewel daar op dit moment nog geen sprake van is zal ook ik binnen afzienbare tijd moeten verkassen naar een sociale huurwoning. Een best wel eng idee dunkt me. Nu is het zaak mijn zelfredzaamheid te continueren en vooral mijn sociaal netwerk uit te breiden. Vooral dit laatste is super belangrijk.  ​

Ik wil het hier nu bij laten en hoop dat ik helder en duidelijk geweest ben. Onder de noemer wordt vervolgd beloof ik u dat ik in mijn tweede bijdrage over andere nog niet benoemde zaken zal schrijven. ​

Ook over de WMO waar ontzettend veel mensen mee te maken hebben en krijgen zal ik proberen iets zinnigs over te schrijven.  ​

Lex