Column van Lex: De vaccinatie

Op 25 februari werden wij als bewoners van de locatie, gevestigd te Bussum Ingeënt tegen het coronavirus. Het vaccin, te weten het prima werkende moderna werd ons toegediend door een heuse arts. Ik vond de samenkomst wat betreft organisatie best wel ietwat rommelig. Natuurlijk ben ik mij ervan bewust dat je het een en ander strak en gedisciplineerd op elkaar kan afstemmen, maar het is en blijft natuurlijk wel mensenwerk. Voor mezelf pratend kan ik nu al stellen dat mogelijke bijwerkingen, gelukkig maar, zijn uitgebleven. Het enige waar ik slechts in zeer geringe mate last van had was een ietwat gevoelige huid ter hoogte van de prik. Natuurlijk heeft een ieder er weet van dat een vaccin geen geneesmiddel is. Het vaccin zorgt ervoor dat je, indien je met een coronapersoon in aanraking geweest bent antistoffen aanmaakt om niet ziek te worden. Omdat ik te boek sta als zijnde een chronisch ziek individu is heel de rangschikking in een stroomversnelling geraakt. Ik weet mij nog goed te heugen dat de achtste januari dit jaar de eerste prik gezet werd. Nederland scoort op dit moment veel beter dan voorheen. Nog altijd is het zo dat er relatief gezien veel landen beter scoren, maar de les was heel nadrukkelijk geleerd. Meer mensen versneld opleiden tot prikster en verstandig en slagvaardig vaccins inkopen en inzetten. Al deze vaccins zijn al lang en breed goedgekeurd door de EMA.

Van alle bewoners alhier waren er zegge en schrijven twee personen die niet geprikt wilde worden. Ieders goed recht, natuurlijk. Ik ben inmiddels 65 jaar en slik dagelijks best wel veel medicatie. Hoe ik mij nu voel is tweeledig te noemen. Ik voel mij nu beschermd, maar omdat ik nu braaf moet wachten op mijn tweede prik moet ik nog altijd voorzichtig en alert blijven. Niet onnodig je onder de mensen begeven, ook dat is best wel moeilijk.

Gisteren was het de derde maart. De dag waarop diverse versoepelingen ingingen. Kappers blij, net als de pedicures en de masseurs. Winkeliers mochten eindelijk na een zee van tijd hun deuren weer openen, ook is dat best wel summier. Enkel op afspraak een beperkt aantal klanten per uur ongestoord hun gang laten gaan. Natuurlijk zijn ook deze mensen blij, ofschoon zij het graag anders zouden hebben willen zien. Ook de scholen gaan weer deels open. Het voortgezet onderwijs en mbo-scholen gaan weer deels open, natuurlijk met dien verstande dat de basisregels strikt in acht genomen worden. De avondklok blijft in ieder geval nog tot de ochtend van 15 maart van kracht.

Het kabinet ziet en begrijpt heel goed dat het geduld en de rek van de regels opgelegd aan de Nederlanders er langzaam maar zeker uit is. Er moest en zou iets moeten gebeuren om het gewone volk te compenseren. Vandaar de eerder genoemde versoepelingen. De verantwoordelijke ministers met als voorman de Jonge staan allerminst te juichen. De cijfers van de besmettingen blijven onveranderlijk hoog en laten zelfs een toename van het aantal besmette personen zien. Dit komt voort door het gevaarlijke en agressieve zogenaamde Britse variant. Ook de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse variant zijn hypergevaarlijk. Een derde golf lijkt bijkans slechts een kwestie van tijd.

Het is van essentieel belang dat de voorhanden zijnde vaccins, goedgekeurd door de EMA, zo spoedig

mogelijk worden ingezet. De eerder genoemde EMA is vandaag, lees de vierde maart, zelfs het door de Russen ontwikkelde vaccin, te weten het spoetnik vaccin aan het testen en hopelijk zal het goedgekeurd worden. Dit vaccin is ingezet in Rusland en kent een effectiviteit van 92 procent. Iedere dag weer worden er nieuw ontwikkelde vaccins met argusogen tegemoet getreden. Goede zaak, lijkt me.

Samen komen we er wel uit, al gaat het best nog wel lang duren eer de corona crisis tot het verleden behoort. Gesproken wordt in jaren en jammer maar toch niet van maanden. De pandemie zal nog lang gaan duren.

 

Lex