Column van Lex: corona virus

Het antwoord op bovenvermelde vraag luidt natuurlijk, heel veel! Omdat dit virus met een sneltreinvaart en niets ontziend, jong, middelbare en oudere mensen kan treffen kan men niet voorzichtig genoeg zijn. Natuurlijk hebben wij onlangs instructies gekregen, hoe eenieder zich zo goed mogelijk kan weren tegen deze ziekte. Vaak en grondig handen wassen, rein en schoon zijn op jezelf, iedere dag schone kleding aan en ook binnen deze woonvorm proberen voldoende afstand te bewaren. Natuurlijk zijn er groepsmomenten dat de voorgeschreven 1, 5 meter onmogelijk is.
Ikzelf voel me momenteel goed en weet dat het heel belangrijk is bovenvermelde instructies op te volgen. Douchen, veelvuldig handen wassen en afstand, letterlijk bewaren naar anderen. Het lijkt echter makkelijker dan het is. Het gevaar loert overal en vraagt om behoedzaamheid te allen tijde
Het is een heel serieus item, die wereldwijd al tig- mensenlevens heeft verwoest. Omdat er tot op heden nog altijd geen werkend vaccin voorhanden is, is het heel belangrijk dat eenieder heel behoedzaam en schoon en rein is. Iedere dag een verfrissende douche, vaak en grondig handen wassen en, wat ik doe, gedoseerd de actuele -coronagegevens, tot je nemen. Geen fysiek contact, geen handen schudden of , boksen enzovoorts.
Het is gewoonweg schrijnend te noemen hoe dit monsterlijke virus tot dusver haar gang kan gaan. Vaak zijn het de ouderen, de chronisch zieken, kortom de kwetsbare mensen de klos zijn. Dit moet stoppen maar hoe? Tal van wetenschappers, tezamen met verpleegkundigen en mensen in secondaire zorg hun kennis delen om zodoende de ontrafeling van dit mysterie te bewerkstelligen.
Hoe heeft het zover kunnen komen? Het is allemaal begonnen in het verre China, alwaar beweerd wordt dat een , onschuldige, vleermuis dit virus op zijn geweten heeft. Een simpele beet en heel de mensdom in rep en roer.
Nederland, een klein landje kent relatief heel veel slachtoffers tot op heden. China, de VS, Italie, Spanje, kortom vrijwel ieder land, groot zowel als klein telt tal van slachtoffers. Geen samenscholingen van meer dan twee personen en altijd de heilige 1,5 meter in de gaten houden.. Samen komen we er wel uit, echter nog niemand heeft het antwoord op de prangende vraag, hoe lang nog?.
Vanochtend vroeg mijn dagelijkse portie, corona-perikelen, tot me genomen. De herhaling van de persconferentie zo goed mogelijk doorgronden. Het lijkt iets beter te gaan, althans volgens de grafieken. Echter, wat zeggen grafieken en hoe betrouwbaar zijn deze? Het zijn met name de ouderen, de chronisch zieken en alleenstaanden die ongewild slachtoffer zijn van het coronamonster. De maatregelen blijven sowieso tot 28 april van kracht en dat is in mijn ogen alleen maar goed.
De premier verdient een pluim, evenals de minister van volksgezondheid. Rustig en in heldere, duidelijke taal de materie te analyseren. Nogmaals, het is te hopen dat er zeer binnenkort een deugdelijk vaccin op de markt komt.
Het moet toch mogelijk zijn dat medisch specialisten, huisartsen, mensen werken in de zorg en laboranten hun krachten bundelen om , simpelweg, een geneesmiddel weten te ontwikkelen. Het is toch van de gekke dat zogenaamde ic-bedden een tekort kennen, ook al probeert men van alles om dit tekort weg te werken. Tig corona patiënten worden naar buurland Duitsland geplaatst om daar zorg te krijgen. Oudere mensen die besmet zijn geen contact mogen hebben van familie omdat dit te riskant is. Ook chronisch zieken die geraakt worden idem dito enzovoorts.
Hier in Bussum, ofwel gemeente Gooise Meren zijn relatief gezien, tot op heden nog maar weinig mensen besmet en dat stelt mij een beetje gerust, echter wat brengt de nabije toekomst? Niemand die daar een pasklaar en deugdelijk antwoord op weet te formuleren. De impact op de reguliere maatschappij is kolossaal. De economie waar het juist zo goed mee ging krijgt nu een flinke knauw. Miljoenen, neen, miljarden euros worden uitgegeven om het economische leed ietwat te verzachten.
Deze coronamaterie is zo complex dat er nu al lijvige boekwerken over geschreven kunnen worden, echter ik wil het hier nu even bij laten. Ik doe u de belofte echter dat in vervolgdeel van mij ik het coronamysterie zal proberen verder te analyseren en specifiek wat het met mensen wonend in in een beschermde woonvorm feitelijk betekent.

Lex