Bij Bosshardt Het Trefpunt

Bij Bosshardt Het Trefpunt is een samenwerking tussen Het Leger des Heils en de Protestantse Gemeente Bussum. Dit zijn onze eerste activiteiten. We nodigen u van harte uit om eens een kijkje te nemen of om uw wensen of vragen bij ons neer te leggen. Heeft u een idee om met elkaar iets te organiseren dan gaan we graag in gesprek met u. Volg ons ook op Facebook! https://www.facebook.com/wilhelminakerkbussum

Bij Bosshardt Het Trefpunt: Wilhelminaplantsoen 14, 1404 JB Bussum. Aanmelden voor een activiteit kan bij Anne of Mariska: anne.tuk@legerdesheils.nl 06-11218291 mariska.vanginkel@legerdesheils.nl 06-21964243