Maurtizhof Bussum - GGZ Centraal

Op onze locatie Mauritzhof kunnen volwassenen en ouderen terecht voor een breed behandelaanbod. Zowel ambulant, vanuit  huis, als met een opname in de kliniek.

Samen met jou, onze collega’s en verwijzers werken we aan je herstel. We behandelen mensen met psychiatrische problemen van alle leeftijden. En leveren de zorg zo dicht mogelijk bij huis, de woonomgeving en naasten.
Zijn de problemen te ernstig om vanuit thuis te behandelen? Dan kunnen wij de zorg opschalen.

Kijk voor meer informatie op de website.