Herstelwijzer

Wijzer werken aan cliënt herstel. Dát is waar Herstelwijzer bij kan helpen. Herstelwijzer is opgericht door én vanuit ervaring. Uit eigen ervaring weet Herstelwijzer hoe lastig het kan zijn wanneer je niet meer mee doet, je wereld steeds kleiner lijkt te worden en je roep/schreeuw om hulp niet wordt opgemerkt of verstaan wordt. Wanneer je dan toch dat beetje moed hebt kunnen vinden om hulp te vragen bij een instantie of instelling blijken er enorme wachtlijsten te bestaan, wat het beetje opgedane hoop weer volledig de grond in boort en waardoor de moed weer in de schoenen zakt. Herstelwijzer grijpt snel in, en neemt de cliënt aan de hand om samen tot actie over te gaan. Samen gaan we aan het werk, samen zorgen wij voor een nieuwe balans en moed om door te gaan en hierdoor te werken aan herstel. 

Herstelwijzer werkt binnen de gebieden van verslaving, burn-out en depressie en start direct vanuit ervaringsdeskundigheid, maar uiteraard wel in combinatie met de benodigde relevante opleidingen. 

Directe actie

Hier ontstaat direct het verschil met het bestaande behandelaanbod. Herstelwijzer kent geen (lange) wachtlijsten alvorens de cliënt een uitnodiging tot een intake-gesprek mag ontvangen. Veelal vindt het eerste gesprek ook al in de eerste week plaats en, wanneer de cliënt akkoord geeft, kan er direct met het Persoonlijk Plan van Aanpak gestart worden. Het grote voordeel is dat er direct actie is, de cliënt aan de hand wordt genomen en er een actieplan gemaakt wordt, zijnde het Persoonlijk Plan van Aanpak. De cliënt zit niet hulpeloos thuis, stil in afwachting van een uitnodiging, wat veelal leidt tot verdere isolatie en alle verdere aftakeling en afstomping welke kunnen plaatsvinden. 

Persoonlijke plan van aanpak

Voor iedere hulpvrager kan een andere volgorde van aanpak belangrijk zijn. Daarom is het noodzakelijk een persoonlijk Plan Van Aanpak te maken dat volledig aansluit bij de problemen, maar ook de mogelijkheden, van deze hulpvrager. Door het persoonlijk Plan Van Aanpak samen met de hulpvrager concreet te maken, zorgen we dat er een haalbaar plan ontstaat, waar de hulpvrager zelf ook achter staat en in gelooft. Door niet te werken met een standaardplan, maar met een plan dat behapbare stappen bevat voor de hulpvrager, komen we sneller en beter tot het gewenste resultaat en zal vernieuwde maatschappelijke deelname eerder bereikbaar zijn. 

Wanneer de daadwerkelijke hulpvraag helder is, het persoonlijk Plan Van Aanpak is opgesteld en de cliënt zijn/haar vertrouwen aangeeft door ermee akkoord te gaan, kunnen wij samen met de cliënt overgaan tot actie. Wij doen dit samen, zodat de cliënt gaat leren hoe hij/zij zelf voortaan stappen kan nemen. Dit kan een actie op meerdere gebieden zijn. Zoals het samen maken van een afspraak met de gemeente of een instantie, de cliënt meehelpen voorbereid op pad te gaan, meegaan met de cliënt. Of samen bezig gaan aan zingeving, bijvoorbeeld het verrichten van (vrijwilligers-)werk, het zorgen voor de omgeving, het oppakken van een hobby. Werken aan sociale deelname! 

Belangrijk is dat er te allen tijde opvolging plaats vindt. Als een afspraak is gemaakt, helpen deze voor te bereiden en meegaan indien gewenst. Deze datum noteren en controleren of het is doorgegaan. Of er na deze afspraak vervolgafspraken zijn, en ook deze wederom samen aanpakken. Kortom de cliënt aan de hand begeleiden waar nodig is, maar ook loslaten waar dat kan, om het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid te laten groeien. 

Kernwaarden Herstelwijzer

Een aantal kernwaarden en verantwoordelijkheden van Herstelwijzer op een rij: 

 • Geen lange wachttijd tot een eerste kennismaking 
 • Signaleringsfunctie achter de voordeur bij de cliënt 
 • Direct krachtige, persoonlijke ondersteuning en begeleiding 
 • Iedere cliënt is uniek, daarom een persoonlijk PvA en géén standaard behandelprogramma 
 • Hierdoor behandeling krachtiger en korter van duur. Dit resulteert in kostenbesparend werken 
 • Een begeleider die vanuit ervaringsdeskundigheid náást de cliënt staat 
 • Wegwijzer op veel (levens)gebieden 
 • Zorg onder 1 dak binnen Medisch Centrum Kop & Lijf. Indien nodig directe verwijzing 
 • Fysiek en mentaal herstel en terugvinden van balans 
 • Evidence based behandelprogramma’s

  Contact

  Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Marc van Gessel

  E-mail: mvg@herstelwijzer.nl 

  https://herstelwijzer.nl/