Alzheimer Café - Versa Welzijn

Een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met een (beginnende) vorm van dementie en hun naasten. Een fijne ontmoetingsplek voor tips en informatie over (omgaan met) dementie. Waar je antwoord krijgt op vragen, ervaring uitwisselt met anderen en ruimte hebt voor sociaal contact.

Alzheimer Café Gooise Meren is een samenwerkingsverband tussen Alzheimer Nederland, afd. Gooi en Omstreken, de King Arthurgroep, Bibliotheek Gooi en Meer en Versa Welzijn. Het ontvangt steun van de gemeente Gooise Meren. De bijeenkomsten zijn gratis en vrij toegankelijk. Men hoeft zich niet vooraf aan te melden.
Heeft u problemen met vervoer, laat het ons weten.

Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met Anita Kruys via akruys@versawelzijn.nl of 06-30054737.
Voor meer algemene informatie, zie www.alzheimer-nederland.nl

De bijeenkomsten zijn op verschillende locaties, ‘s middags of ’s avonds. 

Is er een bijeenkomst in Gooise meren? Dan kunt u die op deze website vinden onder 'Bijeenkomsten'.