‘t Bussums GeheugenHuis

Het Geheugenhuis is een ontmoetingsplek in een wijkcentrum, voor én door mensen met (beginnende) geheugenproblemen/dementie en hun mantelzorgers. U kunt hier terecht voor contacten, emotionele steun, activiteiten, informatie en advies. Daarnaast zijn mensen die zich eenzaam voelen, mensen met een GGZ-achtergrond en mensen met een verstandelijke beperking ook van harte welkom.

Waarom?

Mensen met (beginnende) geheugenproblemen/dementie blijven het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen. Hiervoor doen zij vaak een beroep op partners, kinderen, familieleden, buren of vrienden, de zogenaamde mantelzorgers. Door in een vroeg stadium extra aandacht, informatie en steun te ontvangen, kan de persoon met (beginnende) geheugenproblemen/dementie zichzelf langer redden én kan de mantelzorger de zorg langer volhouden. Het GeheugenHuis biedt deze benodigde steun en begeleiding. Door lotgenoten, vrijwilligers en professionals. Dicht bij huis. In een warme omgeving. En alles onder één dak.

Hoe werkt het?

De persoon met (beginnende) geheugenproblemen/dementie en zijn of haar mantelzorger komen (bij voorkeur) samen naar het GeheugenHuis. De deelnemers bepalen en organiseren zelf wekelijks, in de groep, wat zij willen en kunnen doen. Zelfstandig, of met ondersteuning van in te schakelen professionals en vrijwilligers. Al naar gelang de wensen en behoeften van de deelnemers. Het kan gaan om bezigheden en activiteiten in het GeheugenHuis zelf, zoals koffie drinken, lezen, schilderen of lichamelijke oefeningen, maar ook om activiteiten daarbuiten, zoals wandelen, boodschappen doen of een museumbezoek. Ook kan het voorlichting of ondersteuningsgesprekken door professionals betreffen. Individueel, per deelnemersduo of in groepsverband. Uit ervaringen elders in Nederland blijkt dat juist deze mix van steun door lotgenoten en professionals goed werkt.

U kunt gewoon een keer langskomen met of zonder uw partner/mededeelnemer. De coördinator of één van de vrijwilligers zal u ontvangen en vertellen wat er zoal gebeurt in het GeheugenHuis. Mocht het voor u interessant zijn, dan volgt er een intakegesprek, waarin gekeken wordt hoe de activiteiten kunnen aansluiten op uw behoeften en die van uw partner/mededeelnemer. Er worden dan afspraken gemaakt wanneer u beiden wilt komen en hoe vaak. Uiteraard kunt u ons ook bellen of mailen als u meer informatie wilt.

‘t Bussums GeheugenHuis bevindt zich in wijkcentrum Uit-Wijk aan de Dr. Schaepmanlaan 10 in Bussum.

’t Bussums GeheugenHuis is iedere woensdag,- en vrijdagmorgen tussen 10:00 en 13:00 uur open.

Kosten: € 5,00 inclusief lunch. Mocht dit nodig zijn hebben we gratis vervoer beschikbaar. 

Versa Welzijn werkt voor ’t Bussums Geheugenhuis samen met verschillende zorgpartners.

Meer informatie of aanmelden:

Anita Kruys
Coördinator ’t Bussums GeheugenHuis
T. 06 30 05 47 37
akruys@versawelzijn.nl